< all posts

In gesprek met Katleen Gabriels

By Annelies — Jan 23 2019
35 min read

We spraken over computerethiek, het spanningsveld tussen impact willen maken maar niet always-on zijn en sociale media je leven te laten bepalen. Met taartjes en koffie.

 

Katleen Gabriels is moraalfilosofe, gespecialiseerd in computerethiek. Ze werkt als Assistant Professor aan Maastricht University.
Ze studeerde Germaanse talen en Moraalfilosofie aan de KU Leuven, UGent en universiteit van Helsinki. Ze doctoreerde aan de Vrije Universiteit Brussel. (VUB) met een onderzoek over moraliteit in de virtuele wereld. Ze werkte ook als postdoctoraal onderzoeker en docent aan de VUB. Nadien werkte ze als Assistant Professor aan de TU Eindhoven.
Katleen is de auteur van Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt (Lannoo, 2016). De Leerstoel Willy Calewaert 2018-2019 werd aan haar toegekend door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de VUB.

 

< all posts